Erik Saxon
07_W.RECT.OB._R.GOU.P.1, 2007
Gouache on paper
29 1/2 x 22 inches